تفاوت Will در زبان انگلیسی و آلمانی چیست؟

بسیاری از زبان‌آموزانی که آشنا به زبان انگلیسی هستند و زبان آلمانی را فرا می‌گیرند فکر می‌کنند کاربرد Will در زبان انگلیسی و آلمانی یکسان است، بنابراین اغلب به‌اشتباه از این فعل استفاده می‌کنند. این فعل در زبان انگلیسی قدیمی ریشه دارد و تقریباً در آلمانی و انگلیسی یک معنی دارد ولی با دو کاربرد کاملاً متفاوت. معنی کلمه Will با توجه به واژه‌نامه قصد داشتن و نیت داشتن است، ولی در انگلیسی این کلمه به معنی انجام کاری در آینده است.

در آلمانی بیشتر معنی تمایل داشتن و قصد انجام کاری را داشتن (اغلب در زمان حال) است. در فارسی این فعل به معنی خواستن است ولی خواستن هم در فارسی دو معنی دارد. اجازه بدهید با چند مثال این تفاوت را روشن کنم.

مثلاً در فارسی می‌گوییم: می‌خواهم بروم. این جمله زمان حال را نشان می‌دهد ولی با فعل خواستن است. در مقابل می‌گوییم: خواهم رفت. این جمله زمان آینده را نشان می‌دهد و اتفاقاً این جمله هم با فعل خواستن است.

پس در زبان آلمانی فعل Will که از مصدر Wollen است نشان‌دهنده نیت و قصد انجام کاری در زمان حال است.

در زبان انگلیسی فعل Will نشان‌دهنده یک فعل در زمان آینده است. به مثال‌های زیر توجه کنید:

Ich will gehen.  من می‌خواهم بروم.(زمان حال)

I will go.  من خواهم رفت.(زمان آینده)

پس دقت داشته باشید این فعل در زبان‌های انگلیسی و آلمانی کاملاً متفاوت است.

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*


Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.