انواع واژگان آزمون در زبان انگلیسی

در یادگیری زبان‌های خارجی یک نکته حائز اهمیت است، آن هم این است که ممکن است یک واژه در زبان مادری شما دارای چند معنی باشد یا اینکه فقط داری یک معنی باشد ولی کاربردهای متفاوت داشته باشد. در مورد واژگانی که دارای چند معنی هستند شما باید معادل آن را در زبان خارجی پیدا کنید و به‌صورت صحیح از آن استفاده کنید ولی در مورد واژگانی که دارای یک معنی هستند ولی کاربردهای مختلفی دارند به ازای یک واژه شما باید چند واژه یاد بگیرید و کاربرد صحیح آن را بدانید. برای مثال در این مطلب واژه آزمون یا امتحان را در زبان فارسی با معادل‌های انگلیسی آن مقایسه کرده و تفاوت آن‌ها را توضیح می‌دهم.

انواع امتحان به زبان انگلیسی 

📄Test امتحان/تست

📄Exam  امتحان مهم /اگزم

📄Quiz  کویز، امتحان کوتاه

📄Finals  امتحان نهایی/فاینالز

📄Midterm  امتحان میان ترم/میدترم

📄Oral exam  امتحان شفاهی/اورال اگزم

📄Written exam  امتحان کتبی/رایتن اگزم

📄Practical exam  امتحان عملی/پرکتیکال اگزم

📄Mock exam  آزمون آزمایشی/ماک اگزم

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*


Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.